FSiO - Forenede Sommerhusejere i Odsherred

FSiO - Forenede Sommerhusejere i Odsherred

De tre foreninger FSNR (Foreningen af Sommerhusejere i Nykøbing Rørvig), SAGD (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragsholm) og SAGT (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm) har  dannet en koalition med det formål få skabt et kommunikationsforum mellem Odsherred Kommune og de grundejerforeninger, vi repræsenterer. Med andre ord en slags tilbygning til Odsherred modellen således at den også kommer til at repræsentere fritidsborgerne i kommunen. Vi mener, at en fælles stemme for sommerhusejerne, vil gøre det nemmere at blive hørt. Til sammen repræsenterer de tre paraplyorganisationer 176 Grundejerforeninger med tilsammen 9731 medlemmer.

Målet er, at diskutere de vigtigste af vores fælles problemstillinger med Odsherred Kommune, fx størst mulig begrænsning af Mega-sommerhuse, prioritering af grundvandssænkning etc. Erfaringerne har indtil i dag vist, at ingen organisationer tidligere har kunnet opnå bedre resultater ved at køre sololøb end ved at samarbejde i koalitioner.

Kontakt os

FSNR

Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Gå til deres website

SAGD

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Dragsholm

Gå til deres website

SAGT

Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Trundholm

Gå til deres website

Nyheder

5-03-2024

Vejudvalget nyt

I Forenede Sommerhusejere i Odsherred (FSIO) har vi nedsat et arbejdsudvalg, der har fokus på trafikrelaterede udfordringer i sommerhusområderne.

For at afdække, hvor vi har problemerne, beder vi jer derfor - så hurtigt som muligt og helst inden den 20. april - om at svare på følgende spørgsmål:

 Oplever I problemer med hastighed, støj, støv, tung trafik eller andet på eller i nærheden af jeres område?

Hvis ja, må I gerne specificere, hvilket område/hvilken vej og hvad problemet er.

Svaret sendes til Michael Ingelhardt på michaelingelhardt@hotmail.com senest den 20. april.

 

5-03-2024

FSNR har spurgt Vandteamet hvad man gør hvis man har vand på sin grund der ikke kan komme væk 

Mange steder skyldes problemet at regnvand ikke kan sive ned i jorden/højtstående grundvand. Kommunen må som udgangspunkt ikke pumpe vand væk fra private grunde.

Grundejerne har selv mulighed for at kontakte en drænkyndig entreprenør eller rådgiver, som kan hjælpe med konkrete løsninger for at sikre huset.

I situationer hvor der er fare for at vandet trænger ind i huset, kan vandet midlertidigt pumpes væk uden tilladelse, hvis følgende vilkår overholdes:

  • Det skal anmeldes til kommunen på vand@odsherred.dk
  • Ejerne af stedet der pumpes til, skal acceptere udledningen.
  • Pumpningen skal straks ophøre, hvis der opstår problemer med høj vandstand eller fysiske skader på grund af udpumpningen.
  • Man er erstatningsansvarlig hvis der sker skader, som følge af pumpningen.
  • Hvis der skal pumpes mere end 14 dage, kræver det en tilladelse.

Man kan ansøge om tilladelse efter vandløbsloven til at etablere nye grøfter eller dræn.
Du kan se mere om det her: odsherred.dk/ændringafvandløb

24-01-2024

Odsherred Kommune afholder workshop om private fællesveje den 25 april

Du kan læse invitationen her

29-11-2023

FSiO's møde med Odsherred forsyning

FSIOs møde med Odsherred Forsyning den 13. oktober 2023.

Du kan se referatet her

1-11-2023

Arbejdsudvalg om hastighedssænkende foranstaltninger i sommerhusområder i Odsherred.

På FSIOs møde den 13. oktober 2023 var der enighed om, at det vil være en god ide at nedsætte et tværgående arbejdsudvalg med deltagelse af interesserede medlemmer fra de tre sammenslutninger.

Se formål og næste skridt her

17-10-2023

FSiO holdt møde den 13 oktober. 

Du kan se referatet fra mødet her

24-08-2023

FSiO har indsendt høringssvar på krav om opsætning af postkasseanlæg i sommerhusområder udstykket for 1. januar 1973.

Du kan læse brevet her

24-07-2023

Vi har i dag indsendt høringssvar angående Kommuneplantillæg nr. 14.

Du kan se brevet til Kommunen her

Kalender

4-02-2024

Grønt Råd holder møde den 8-02-2024.

Dagsorden kan du se her:

https://dagsordener.odsherred.dk/vis?Dagsorden-%C2%A7-17%2C-stk.-4-udvalget-for-groen-omstilling-og-baeredygtig-udvikling-d.08-02-2024-kl.17.00&id=64a0fce3-5004-403f-88e1-c65bc4cb9759

12-04-2024

Møde FSiO koordinationsudvalg

12-04-2024

Møde med Odsherred Forsyning